Підручники для школи

Правила прийому

Дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти. Забезпечує першочерговий прийом до дошкільного навчального закладу дітей, які мешкають на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, а при наявності місць незалежно від місця проживання.
Прийом дітей здійснює завідувач ДНЗ – Настасяк  Лідія  Василівна
Дні прийому:  понеділок 09:00 - 11:00, четвер 15:00 - 17:00.

 

Для зарахування дитини в садочок необхідні такі документи:
 Медична картка дитини (форма 26/о);
 Свідоцтво про народження дитини (копія).

 

Порядок оформлення медичної картки дитини (форма 26/о)

У дитячі садки оформляються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров'я.

 Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.

 Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз).

 Дані про профілактичні щеплення (форма № 063/о).

 Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.

 Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів.

 Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.

 Вся документація повинна бути підписана дільничим  (сімейним ) лікарем, завідуючим педіатричним відділенням.

 Документи повинні бути завірені печаткою закладу, який їх оформляє.