Підручники для школи

сторінка інструктора з фізкультури

ЗАВДАННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ В ДНЗ :

 

* прищеплювати любов до фізичних вправ;
* підвищити рівень знань вихователів в області формування, збереження та зміцнення здоров'я дітей;
* розробити і впровадити наочні матеріали, які розвиваюче вплинуть на пізнавальну стимуляцію дітей.
* забезпечити тісну співпрацю і єдині вимоги ДОУ і родини в питаннях здоров'я дітей:
* орієнтація сім'ї на виховання здорової дитини;
* формування у батьків теоретичних знань і вироблення потреби дотримуватися здорового способу життя;
* допомогти у придбанні елементарних навичок прийомів діагностики, методів збереження і зміцнення здоров'я дітей і дорослих.
* усвідомлення дітьми і дорослими необхідності ведення здорового способу життя.
* оволодіння навичками самооздорвлення.